Generelle vilkår for registrerte brukere av dinaloe.no

Ved å registrere deg som bruker av Dinaloe.no akepterer du våre generelle vilkår. Les vilkårene nøye.

Om vilkårene

Vi kan endre vilkårene som gjelder for bruk av Dinaloe.no, slik at de for eksempel reflekterer lovendringer eller endringer i tjenestene. Derfor bør du lese vilkårene med jevne mellomrom. Varsel om endringer av disse vilkårene legges ut på denne siden. Endringene har ikke tilbakevirkende kraft, og begynner å gjelde tidligst to uker etter at de er lagt ut. Endringer i funksjoner i en tjeneste eller endringer som er gjort av juridiske årsaker, trer imidlertid i kraft umiddelbart. Hvis du ikke godtar de endrede vilkårene for en tjeneste, må du slutte å bruke den.

Betaling med kort

Kortnummer oppbevares ikke utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering.

Behandling av personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson, for eksempel navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Slik behandles personopplysninger hos dinaloe.no

Dinaloe.no registrerer og lagrer nødvendige personopplysninger i våre interne kunderegistre. Formålet er å identifisere deg som kunde.

Opplysninger som registreres og lagres kan kategoriseres slik:

  • Administrative opplysninger som navn, adresse, telefon og e-post.
  • Opplysninger om kjøpshistorikk og annen informasjon som er nødvendig for funksjonalitet i «Min konto».
  • Vi tar også vare på vår løpende kommunikasjon med deg. Dette gjør vi for å gi deg bedre service.

Utlevering av personopplysninger

Personopplysningene kan for de nevnte formål også utleveres til selskap/organisasjoner Dinaloe.no samarbeider med, så vel innenfor som utenfor EØS- og EU-området. Dersom Dinaloe.no har opplysningsplikt overfor offentlig myndighet, vil opplysninger bli overlevert i henhold til myndighetenes krav.

Opplysningene vil også kunne bli benyttet til å gi kunden informasjon om selskapets/samarbeidsorganisasjonens tjenester forøvrig.

Hvem har tilgang til personopplysningene?

Personer som jobber for dinaloe.no og håndterer dine bestillinger.

Hvor lenge lagres opplysningene? 

Personopplysninger skal i henhold til Personopplysningsloven slettes når oppbevaring ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Dette innebærer at så lenge du er registrert kunde hos oss vil personopplysningene som finnes om deg lagres.

Rett til innsyn 

I henhold til personopplysningslovens § 18 har man krav på innsyn i de opplysninger som er registrert. Innsyn kan fås ved å sende en skriftlig henvendelse til dinaloe.no. Henvendelsen må inneholde registrert brukernavn i vår database, samt være underskrevet av den registrerte.

Dersom de registrerte opplysninger ikke er riktige eller de er ufullstendige kan du kreve disse rettet i henhold til personopplysningslovens § 27.

Den aktuelle informasjon kan du få tilsendt ved å rette en skriftlig forespørsel til:

kundeservice@dinaloe.no
Merkes: Kundeklage

Taushetsplikt i dinaloe.no

Alle i dinaloe.no er underlagt taushetsplikt. Også vikarer og innleide konsulenter. Taushetsplikten gjelder ikke bare ut av selskapet, men også internt mellom kollegaer.

Mer informasjon:
Lov om behandling av personopplysninger (Personopplysningsloven) av 14. april 2000 nr. 31.

Endring og opphør av tjenestene

Vi endrer og forbedrer tjenestene hele tiden. Vi kan legge til eller fjerne funksjoner, eller vi kan suspendere eller stoppe tjenesten i sin helhet.

Du kan når som helst slutte å bruke tjenestene, selv om vi beklager at du forlater oss.

Siden du eier dine egne opplysninger, er det viktig for oss å beskytte din tilgang til dem. Hvis vi opphører en tjeneste, vil vi i den grad det er rimelig mulig gi brukerne melding om dette slik at brukeren selv kan avslutte bruken av tjenesten.

100% fornøyd-garanti

Alle våre produkter selges med 100% fornøyd-garanti.

Garantien innebærer at hvis du ikke er fornøyd med kjøpet ditt, kan du sende varen tilbake – brukt eller delvis brukt – sammen med ordrenummer. Garantien er gyldig første 90 dager etter kjøp.

Ditt ordrenummer finner du på Min Konto.

Som kunde bærer du kostnaden for forsvarlig innpakking og emballasje, og for kostnader knyttet til retur av varen med mindre ikke dette blir dekket gjennom tjenesten «Erstatning for returfrakt» som beskrevet lengre ned.

Hvilke varer skal returneres?

Vi skal ha alle varer i retur som du ønsker å få refundert kjøpesum for. Det inkluderer evt. tomemballasje, esker osv. Vi refunderer ikke beløp for varer hvor tomemballasje ikke returneres.

Viktig vedrørende sending av varer

Vi anbefaler å vise god omsorg for varene og orginalemballasjen, slik at varene kommer trygt og sikkert tilbake til oss. Mangler orginalemballasjen er du ansvarlig for at varene blir forsvarlig emballert.

Refusjon av returkostnad

 

Betalte du varen med PayPal og hadde på kjøpstidspunktet aktivert tjenesten «Erstatning for returfrakt» kan du gå til denne siden og kreve tilbakeført beløpet for returfrakten til oss. Du må ha kvittering som viser både beløpet du betalte og vår adresse. Nærmere informasjon finner du på PayPal sine hjemmesider.

Tjenesten er levert av PayPal. Dinaloe.no står ikke ansvarlig for refusjon av returkostnader som ikke dekkes av PayPal/Telus International, helt eller delvis, i slike tilfeller er du som kunde selv ansvarlig for å dekke returkostnader.

 

Informasjon om angrerett.

Hvis du angrer på et kjøp hos oss, er det angrerettloven som gjelder. Vi ønsker at håndteringen skal være så enkel som mulig for begge parter. Ved angret kjøp har selger og kjøper noen forpliktelser som må følges innenfor angrerettlovens bestemmelser. Vi sender ut informasjon til alle våre privatkunder, via e-post, rundt angrerettloven og angrerettskjema ved hvert kjøp som foretas hos oss.

Vi anbefaler å vise god omsorg for varen og originalemballasjen hvis man ønsker å returnere varen trygt og sikkert tilbake.

Under finner du noen viktige utdrag fra angrerettloven:

    • Angreretten betinger at kunde bærer kostnadene selv (jf. Angrerettloven § 8, punkt i). Dersom varene ikke kan returneres med normal post anbefaler vi Posten.no for mer info og gjennomføring av retur av større pakker. Dersom forbrukeren uttrykkelig har valgt en annen type levering enn er dette en kostnad som bæres av kunde(jf. Angrerettloven § 24).
    • Angreretten betinger at melding er gitt selger innen 14 dager etter at leveransen er mottatt.(jf. Angrerettloven § 21). Forbrukeren skal uten unødig opphold, og senest 14 dager fra melding om angrerett er blitt gitt, sende varene tilbake.(jf. Ang Angreretten § 25)
    • Angreretten gir næringsdrivende rett til å belaste kunde om produktet er påført en verdireduksjon som følge av bruk utover det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskap og/eller funksjon. (jf. Ang Angreretten § 25).

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet..(jf Angrerettloven § 1).